Ceník

Ceny jsou platné od dub a 2022

Školička 5 lekcí 1250,-

(jednotlivá lekce 250,-)

Skoková gymnastika 200,-

Nosework 200,-

Agility 130,- za tým

Psí posilovna 200,- za tým

Individuální hodina 450,-

Cvičení v Domečku 300,-

volný trénink – bez instruktora – 50,- za tým – pouze pro spolupracující týmy